agricultura Tag

Treballar i aprendre l’agricultura ecològica a canvi d’allotjament i menjar, aquest és l’objectiu del moviment WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), és a dir, oportunitats a escala mundial en granges ecològiques. És una xarxa que uneix granges i cases de pagès de tot el món,...

Actualment el sistema agrícola més estès al món és el que s'anomena model "convencional" o "industrial" i té com a objectiu la producció massiva d'aliments. Per assolir aquest propòsit, se solen utilitzar monocultius i la desforestació d'ecosistemes. Els monocultius provoquen un empobriment del sòl i...

El paper de les abelles és essencial per a l'existència de les plantes i flors al món, ja que participen en el seu cicle de reproducció amb la pol·linització. Es calcula que el 90 % de les plantes silvestres i el 71 % dels aliments...